Arboretum Trojanów

დასაწყისი / გალერეა / Drzewa liściaste / Klony brazowe i tamaryszki [8]